Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

odbędzie się 25 lutego 2017 r. o godz. 11:00

 

w Sali Konferencyjnej w ZŁOTEJ PODKOWIE

Al. Chopina 6C, 87-800 Włocławek


Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia będzie do wglądu w biurze Oddziału od dnia 07.02.2017 r.

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (zobacz STATUT § 14 ust.2).
Składkę za rok bieżący będzie można opłacić także przed Walnym Zgromadzeniem.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU