Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 25.03.2018 r.

odbędzie się 25 marca 2018 r. o godz. 11:00
Miejsce:
Hotel Ratuszowy przy ul. Bojańczyka 7 we Włocławku
Sala nr 200

Protokół z obrad poprzedniego Walnego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze Oddziału.
W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie Związku
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (zobacz STATUT § 14 ust.2).
Składkę za rok bieżący będzie można opłacić także przed Walnym Zgromadzeniem.

Proponowany Porządek Obrad pobierz

Uwaga! Zarząd Oddziału przypomina o zabraniu na Walne Zgromadzenie kart ocen z wystaw dokumentujących osiągnięcia wystawowe psów z naszego oddziału (minimum  ocena doskonała i wniosek CWC lub Zw.Młodzieży). Jak co roku przyznane zostanie dziesięć nagród za najlepsze osiągnięcia.