Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 29.03.2019 r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 

odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 18:00

 

w sali nr 200 w Hotelu Ratuszowym

ul. Bojańczyka 7 we Włocławku


Protokół z obrad poprzedniego Zgromadzenia jest do wglądu w biurze Oddziału.

W walnych zgromadzeniach członków oddziału mogą uczestniczyć członkowie ZKwP,
po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący (zobacz STATUT § 14 ust.2).
Składkę za rok bieżący będzie można opłacić także przed Walnym Zgromadzeniem.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU