Aspekty prawne i praktyczne sprzedaży oraz prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce.

!!! ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE !!!

Czy pies jest jak lodówka?

Aspekty prawne i praktyczne sprzedaży oraz prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce.


Prowadzący:

Adwokat Agnieszka Łyp-Chmielewska, więcej informacji: http://psiparagraf.pl/o-mnie/


Miejsce:

Sala wykładowa nr 202 na II piętrze

87-800 Włocławek , ul.Mechaników 3

Szkolenie rozpoczyna się o godzinie 10:00 i będzie trwało do godziny 17:00.


Koszt szkolenia:

- 30zł dla członków ZKwP o/Włocławek

- 50zł dla członków innych oddziałów ZKwP - (ze zgłoszeniem należy wysłać kopię legitymacji członkowskiej lub dowód opłacenia składki za 2019r.)


Opłaty prosimy dokonywać na konto oddziału:

PKO BP S.A. O/Włocławek

03 1020 5170 0000 1302 0061 5153


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 15.12.2019

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu zgłoszenia decyduje jego kolejność

Szkolenie jest jednodniowe.


Zakres szkolenia:

CZĘŚĆ I

1. Podstawy prawne prowadzenia hodowli psów rasowych w Polsce, czyli jak zacząć swoją przygodę z hodowlą:

a) forma prawna prowadzenia hodowli w ramach struktury ZKwP,

b) opodatkowanie,

c) omówienie art. 10a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21.08.1997 r. z póź.zm.


2. Co powinno się wiedzieć nim rozpocznie się sprzedaż szczeniaków:

a) charakterystyka umowy sprzedaży,

b) charakterystyka prawa własności i współwłasności,

c) opodatkowanie umowy sprzedaży,

d) kilka słów o przydomku hodowlanymCZĘŚĆ II

1. Mamy miot, co dalej:

a) informacje jakie powinny być podane potencjalnemu nabywcy,

b) „instrukcja obsługi psa" – czyli sposób podania najważniejszych informacji nabywcy,

c) określenie celu sprzedaży psa – cel hodowlany, niehodowlany, pies pracujący/sportowy.


2. Konstrukcja umowy sprzedaży psa/szczeniaka:

a) obowiązki sprzedającego i kupującego w transakcji sprzedaży,

b) określenie przedmiotu umowy,

c) cena, sprzedaż na raty – moment przejścia własności na nabywcę,

d) sprzedaż hodowcy a konsumentowi – różnice,

e) czy prawo pierwokupu wystarczy? – zabezpieczenie interesów hodowcy w umowie,

f) dostosowanie treści umowy sprzedaży pod konkretne okoliczności hodowli – pies z defektem, pies zdrowy, pies hodowlany, pies „na kolanka", wymagania dla rasy

g) umowa sprzedaży psa dorosłego, warunek hodowlany, oddanie weterana pod opiekę,

h) sprzedaż psa na terytorium państwa należącego do UE oraz innych państw.


CZĘŚĆ III

1. Czy pies jest jak lodówka – omówienie zagadnień odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne:

a) odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne sprzedaży w polskim prawie,

b) czy hodowca odpowiada za wszystko? – ograniczenie lub wyłączenie rękojmi za wady,

c) konstrukcja zastrzeżeń w treści umowy odnośnie odpowiedzialności hodowcy,

d) wyniki badań lekarskich rodziców szczeniaka, czy mają znaczenie dla hodowcy?

e) sprzedaż psa dorosłego a szczeniaka – zarys odpowiedzialności sprzedawcy,

f) sprzedaż psa hodowcy a konsumentowi w świetle przepisów o rękojmi,

g) sprzedaż psa za granice a rękojmia za wady,

h) omówienie przykładów odpowiedzialności oraz możliwości rozwiązywania sporów z nabywcami.

 

CZĘŚĆ IV

Ja hodowca zrzeszony w Związku Kynologicznym w Polsce:

a) etyka hodowcy zgodnie z przepisami ZKWP,

b) postępowanie dyscyplinarne przed ZKWP,

c) obowiązujące przepisy wewnątrz stowarzyszeniowe - krótki szkic,

d) debata uczestników szkolenia, omówienie szczegółowych przypadków odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zachowań hodowców.