Uprawnienia hodowlane

Komunikat ZG z dn.29.04.2020

Formularz zgłoszenia (wniosek edytowalny) lub Formularz zgłoszenia (wniosek do wypełnienia ręcznego)

Zasady organizacji przeglądu

Przeglądy będą organizowane w biurze Oddziału przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Każdy ma obowiązek posiadania indywidualnych środków ochrony osobistej, zgodnie z aktualnymi przepisami w związku z pandemią COVID-19

1. Przeglądy psów z gr 2 : molosy i szwajcarskie psy do bydła (sędzia Piotr Mikuć) oraz psów z gr 9. (sędzia Mariola Żuchlińska) - terminy do uzgodnienia po przyjęciu zgłoszenia.

2. Psy należące do pozostałych grup FCI - po przyjęciu min. 10 zgłoszeń przeglądu dokona zaproszony sędzia, o terminie poinformujemy

 

Psy/suki należy zgłaszać z wyprzedzeniem, przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tytule wiadomości prosimy wpisać: PRZEGLĄD HODOWLANY

Wpłaty w wysokości 580 zł/psa (rasy polskie: 290 zł) można dokonywać na konto Oddziału PKO BP S.A. O/Włocławek 03 1020 5170 0000 1302 0061 5153 lub bezpośrednio w kasie, przed przystąpieniem do przeglądu kwalifikującego.

Opłata nie podlega zwrotowi, bez względu na wynik przeglądu. Decyzją ZG ZKwP pies/suka, które nie przeszły pomyślnie przeglądu kwalifikującego do hodowli może ponownie ubiegać się o nadanie kwalifikacji po wniesieniu stosownej opłaty.

 

Uczestników przeglądów kwalifikacyjnych obowiązuje:

• okazanie potwierdzenia opłaty za przegląd i składki członkowskiej za bieżący rok.

• przedłożenie oryginału rodowodu oraz WNIOSKU

• na przegląd przychodzi 1 osoba z 1 psem, każdy ma obowiązek posiadania indywidualnych środków ochrony osobistej, zgodnie z aktualnymi przepisami w związku z pandemią COVID-19

• właścicieli psów zarejestrowanych w innych Oddziałach obowiązuje pisemna zgoda Oddziału macierzystego na przystąpienie do przeglądu kwalifikującego do hodowli w ZKwP O/Włocławek.


PRZEGLĄDY MIOTÓW, WYDAWANIE METRYK

1. Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadziła tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2:

1. Do pobrania WNIOSEK, który wypełnia hodowca, a na podstawie którego oddział wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: "WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU". Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty. Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty lub w innej ustalonej z hodowcą formie.

2. Jeśli hodowca i kierownik sekcji uznają to za stosowne i oboje zachowają wszelkie środki bezpieczeństwa możliwy jest również przegląd miotu szczeniąt w domu hodowcy przez Kierownika sekcji, bądź jedną osobę przez niego wyznaczoną. Oryginały karty krycia, karty miotu, potwierdzenia wykonania znakowania z wklejonymi numerami chip podpisane przez lekarza weterynarii, kopię Prot. Przeglądu miotu osoba przeprowadzająca przegląd lub hodowca przesyła do biura oddziału .

METRYKI będą wysyłane pocztą na adres wskazany przez hodowcę.