UWAGA UWAGA

Od dnia 20.10.2020 r. biuro oddziału przechodzi w TRYB PRACY ZDALNEJ.

W sprawach pilnych prosimy dzwonić pod numer 54 232-64-52 w środy  w godzinach 16.00 - 18.00


Wszelkie opłaty prosimy realizować w formie PRZELEWU na konto oddziału:

PKO BP S.A. O/Włocławek

03 1020 5170 0000 1302 0061 5153


Dokumenty prosimy przesyłać pocztą na adres oddziału:

ul. Starodębska 26, 87-800 Włocławek, skr. pocztowa 177