mapa strony
07.03.2016
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW ODDZIAŁU odbędzie się 20.03.2016r. o godz. 11:00 w Hotelu RATUSZOWY, sala nr 200, przy ul. Bojańczyka 7 we Włocławku - więcej czytaj w zakładce KOMUNIKATY

26.04.2015
Biuro oddziału czynne w każdy poniedziałek, w godz. 17:00-20:00

09.01.2015
OPŁATY obowiązujące w 2015 r.

21.02.2014
WYSTAWA Przyjmowanie zgłoszeń przedłużone do 28.02.2014.

KOMUNIKATY

W dniu 2.05.2016r. biuro oddziału będzie nieczynne.

*****************************************************************************************************************************

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2016 r. w kwocie 70 zł.

Regulamin poboru/opłacania składek członkowskich ZKwP

Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:

PKO BP S.A. O/Włocławek

03 1020 5170 0000 1302 0061 5153

*****************************************************************************************************************************

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015 roku podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

*****************************************************************************************************************************

KOMUNIKAT ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów

W związku z uchwaloną przez Sejm RP nowelizacją Ustawy o Ochronie Zwierząt (DZ.U.2011,nr 230,

poz.1373), która w art.6, ust.2, pkt. 1 w sposób nie budzący wątpliwości zakazuje wykonywania

zabiegów kopiowania uszu i ogonów, Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

1. Wszystkie psy urodzone w Polsce po 01.01.2012r. muszą mieć pozostawione naturalne uszy i

ogony. Uchwała ZG z dnia 29.10.2011.

2. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 16.09.2015 r. podjął uchwałę że od 1 stycznia 2016r.

nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi

uszami i/lub ogonami.

Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony

pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu.

Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy

z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.

*

Wstępna lista - cięcie uszu i ogonów - kraje członkowskie FCI więcej>>

*****************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************

Związek Kynologiczny w Polsce jako jedyna organizacja w Polsce zrzeszona jest w Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI (Federation Cynologique Internationale). Tylko psy zarejestrowane w ZKwP mają prawo udziału w wystawach organizowanych pod patronatem FCI. Szczenięta nabyte z dokumentacją innych organizacji lub stowarzyszeń nie mogą być rejestrowane w ZKwP, uzyskiwać tytułów oraz uprawnień hodowlanych.

*****************************************************************************************************************************