Aktualności

1 XXIX Krajowa Kujawska Wystawa Psów Rasowych, 3.09.2017
2 Pokaz psów w Zarzeczewie
3 Życzenia Świąteczne
4 Walne Zgromadzenie
5 Składki członkowskie za 2016
6 Zakaz cięcia uszu i ogonów u psów
7 Wstrzymanie obowiązku badań DNA