REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO ZA ROK 2023 ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁ WE WŁOCŁAWKU

 

1. Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce we Włocławku. Zarząd Oddziału powołuje Komisję Rankingową w składzie:

Przewodniczący Komisji Rankingowej - Mariusz Bejger

Członek komisji Rankingowej - Magda Szczęsna.

 

Komisja dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników Rankingu w poszczególnych kategoriach.

 

2. Celem Rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk będących w posiadaniu jednego właściciela na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie ich właścicieli, którzy poprzez najwyższe wyniki wystawowe reklamują swoje psy, a jednocześnie są dumą naszego Oddziału.

 

3. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do Rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP oddział we Włocławku. Wystawca/właściciel zgłaszający psy musi mieć opłaconą składkę za 2024 rok.

 

4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do Rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych oraz wniosków Zw.Mł lub CWC, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących oraz lokaty I.

 

5. Właściciel psów zgłaszanych do Rankingu zobowiązany jest do przedłożenia zestawienia osiągnięć do dnia 31-03-2024 roku. W Rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia, zgłoszone w podanym wyżej terminie.

 

6. Właściciel zgłasza wszystkie wyniki wystawowe swoich wybranych psów do Rankingu poprzez adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . lub w wersji papierowej w siedzibie oddziału. Musi być załączona kopia karty oceny oraz w przypadku zajęcia lokaty na konkurencjach finałowych zdjęcie dokumentujące osiągnięcie lub potwierdzenie pisemne oddziału, w którym pies zajął lokatę na finałach tej wystawy o zajętym miejscu.

 

7. Ranking jest prowadzony kategoriach (segregacji wg ocen dokonają organizatorzy):

 

Klasyfikacja wg wieku (klasy wystawowej) psa:

 

Kategoria I - szczeniąt (młodsze szczenięta i szczenięta punktowane łącznie),

 

Kategoria II – psy/suki z klas młodzieży, pośredniej, otwartej, championów, psów użytkowych oraz weteranów w poszczególnych grupach FCI do miana Zwycięzców Grup.

 

Kategoria III (TOP WŁOCŁAWEK 2023) - psy/suki z największą ilością punktów z wszystkich grup FCI prócz szczeniąt i młodszych szczeniąt.

 

8. Komisja Rankingowa wyłoni 10 wystawców (właścicieli), którzy mieli największe osiągnięcia w Kategorii I, II, III Rankingu.

 

9. Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone na uroczystym spotkaniu właścicieli najlepszych psów/suk oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej i Facebooku ZKwP oddziału we Włocławku.